O NAS
Slider

Naszym głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych  w prowadzeniu procesów chemicznych i termicznych. W odpowiedzi na stale rosnące ilości wytwarzanych odpadów stworzyliśmy unikalną technologię pozwalając na odzysk surowców z odpadowych tworzyw sztucznych.

Firma HIG Polska Sp. z o.o. powstała w styczniu 2013 r. jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem odpadowych tworzyw sztucznych w procesach odzysku. Prace badawczo-rozwojowe objęły obszar termicznej degradacji
(depolimeryzacji) poliolefin,  głównie polietylenu i polipropylenu w wysokiej jakości frakcje węglowodorowe       C6-C17. Naszym podstawowym zadaniem było znalezienie efektywnego i skutecznego rozwiązania w którym podczas stapiania tworzyw sztucznych zostaje  wyeliminowane koksowanie  surowca. W kolejnych latach prace badawcze skoncentrowały się na optymalizacji i doborze warunków procesu technologicznego.

Ostatecznie stworzyliśmy instalację do hydrotretingu w pełni zintegrowaną z
instalacją depolimeryzacji
jako jeden ciąg technologiczny, która pozwala uszlachetnić i otrzymać wysokiej jakości węglowodory ( głównie n-alkany ) z odpadowych tworzyw sztucznych.

 Jako firma badawczo-rozwojowa  prowadzimy również badania eksperymentalne i pilotażowe wykorzystując do tego Instalację syntezy paliw ciekłych pod zwiększonym ciśnieniem (ISPC) .

Współpracujemy z podmiotami naukowymi – Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie oraz Politechniką Krakowską.

Tworzymy konsorcjum międzynarodowego projektu „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels”, który ma na celu opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji bio-oleju.

Z dniem 25.05.2017 r. uzyskaliśmy zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego.

Nr akcyzowy prowadzącego skład podatkowyPL 12170001205

Nr akcyzowy składu podatkowegoPL 12170002307

Pozwala nam to na sprzedaż dla naszych klientów produktów marki HIG Polska zgodnie ze spełnionymi warunkami.