Slide
PROCES

Alternatywą dla obecnej sytuacji jest odpowiednia technologia zagospodarowania odpadów poprzedzona ich selektywną zbiórką. Odpady poliolefionowe, ze względu na swoją chemiczną inercję stanowią coraz większy problem zagrażający ekosystemowi. Spośród wszystkich termicznych metod utylizacji odpadów szczególnie obiecujący jest proces pirolizy. Wykorzystanie do produkcji wyjściowych monomerów tworzyw sztucznych jest najkorzystniejsze ekologicznie i ekonomiczne. Poprzez termiczną destrukcję czyli rozerwanie wielkocząsteczkowych łańcuchów polimerowych lub polikondensatów można zmienić strukturę poliolefin w węglowodory o krótszych łańcuchach. Kraking termiczny pozwala otrzymać produkty w bardzo szerokim zakresie temperatur wrzenia składników, które tworzą mieszaninę węglowodorów.

SUROWCEM WYKORZYSTYWANYM DO PROCESU SĄ ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE – GŁÓWNIE POLIETYLEN I POLIPROPYLEN

PROCES PROWADZONY JEST W PRACY CIĄGŁEJ ZE 100% SKUTECZNOŚCIĄ

MOŻLIWOŚCI ROCZNEGO PRZEROBU ODPADÓW TO 2171000 KG

PROCES PRZEBIEGA W WARUNKACH NISKOTEMPERATUROWEGO KRAKINGU TERMICZNEGO POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM
( DEPOLIMERYZACJA – rozkład długich łańcuchów węglowodorowych na krótsze łańcuchy monomerów )

W PROCESIE WYKORYZSTYWANE SĄ GAZY POREAKCYJNE CO SPRAWIA ŻE PROCES JEST NIEZALEŻNY ENERGETYCZNIE

NIEWIELKIE ILOŚCI PRODUKTU UBOCZNEGO POWSTAJĄCEGO W PROCESIE

SCHEMAT ZINTEGROWANEGO PROCESU