Ochrona środowiska

W dniu 27.07.2018r. zgodnie z decyzją nr SR-III.7244.1.6.2018.MD. otrzymaliśmy zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacjach do termicznej degradacji poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych i hydrotreatingu, połączonych w jeden ciąg technologiczny.

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 3

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 3

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 9